آل کالا

آموزشی

Showing 1–15 of 84 results

مكان گيرنده

فلش کارت آموزشی الفبا آوای بامداد

۴۸,۷۰۰ تومان
کره جغرافیایی 13

کره جغرافیایی ۲۰ پایه فلزی

۲۱۰,۰۰۰ تومان
کره جغرافیایی 13

کره جغرافیایی ۲۳ پایه فلزی

۲۴۰,۰۰۰ تومان
کره جغرافیایی 13

کره جغرافیایی ۱۶

۹۰,۰۰۰ تومان
کره جغرافیایی 13

کره جغرافیایی ۱۳

۸۰,۰۰۰ تومان
چینه 40 تایی کارا

چینه ۴۰ تایی کارا

۳۷,۰۰۰ تومان
لگو ریز 70 قطعه بازیتا

لگو ریز ۷۰ قطعه بازیتا

۱۰۰,۰۰۰ تومان
عدد چین ضرب و تقسیم

عدد چین ضرب و تقسیم

۳۹,۰۰۰ تومان
چوب بستنی رنگی

چوب بستنی رنگی

۴,۹۵۰ تومان
چوب بستنی باریک

چوب بستنی باریک

۳,۵۵۰ تومان
آموزش جدول ضرب کاراکو

آموزش جدول ضرب کاراکو

۱۷,۸۵۰ تومان
ست آهنربا و قطب نما (16 تایی)

ست آهنربا و قطب نما (۱۶ تایی)

۳۶,۰۰۰ تومان
ست آهنربا خارجی (20 تایی)

ست آهنربا خارجی (۲۰ تایی)

۳۲,۵۰۰ تومان
آهنربا دانش آموز

آهنربا دانش آموز

۲۱,۵۰۰ تومان
چینه 20 تایی تحریران

چینه ۲۰ تایی تحریران

۲۰,۹۰۰ تومان
مقایسه