آل کالا

مهندسی

Showing 1–15 of 19 results

نقاله نیمدایره گرادیان و درجه فابل

نقاله نیمدایره گرادیان و درجه فابل

۳۲,۵۰۰ تومان
اشل مهندسی دو مقیاس A+B فابل

اشل مهندسی دو مقیاس A+B فابل

۸۰,۵۸۰ تومان
خودکار فشاری 10 رنگ 1218 بیسیک

خودکار فشاری ۱۰ رنگ ۱۲۱۸ بیسیک

۲۶۹,۰۰۰ تومان
گونیای 15 سانت جفتی فابل

گونیای ۱۵ سانت جفتی فابل

۳۵,۰۸۸ تومان
گونیای 20 سانت جفتی فابل

گونیای ۲۰ سانت جفتی فابل

۵۳,۵۵۰ تومان
گونیای 32 سانت 30 درجه فابل

گونیای ۳۲ سانت ۳۰ درجه فابل

۶۲,۵۲۶ تومان
شابلون برق الکترونیک فابل

شابلون برق الکترونیک فابل

۵۵,۰۰۰ تومان
شابلون اشکال هندسی فابل

شابلون اشکال هندسی فابل

۴۴,۸۸۰ تومان
شابلون مستطیل فابل

شابلون مستطیل فابل

۵۶,۱۰۰ تومان
شابلون مربع فابل

شابلون مربع فابل

۴۴,۸۸۰ تومان
شابلون مثلث فابل

شابلون مثلث فابل

۴۴,۸۸۰ تومان
پیستوله سه عددی فابل

پیستوله سه عددی فابل

۷۰,۳۸۰ تومان
نقاله گرادیان و درجه فابل

نقاله گرادیان و درجه فابل

۴۵,۹۰۰ تومان
شابلون مبلمان 1100 فابل

شابلون مبلمان ۱/۱۰۰ فابل

۴۸,۳۰۰ تومان
گونیای 32 سانت 45 درجه فابل

گونیای ۳۲ سانت ۴۵ درجه فابل

۶۲,۵۲۶ تومان
مقایسه