آل کالا

مهندسی

Showing 1–15 of 19 results

نقاله نیمدایره گرادیان و درجه فابل

نقاله نیمدایره گرادیان و درجه فابل

۳۶,۰۰۰ تومان
اشل مهندسی دو مقیاس A+B فابل

اشل مهندسی دو مقیاس A+B فابل

۶۶,۱۵۰ تومان
خودکار فشاری 10 رنگ 1218 بیسیک

خودکار فشاری ۱۰ رنگ ۱۲۱۸ بیسیک

۲۶۹,۰۰۰ تومان
گونیای 15 سانت جفتی فابل

گونیای ۱۵ سانت جفتی فابل

۲۸,۸۷۵ تومان
گونیای 20 سانت جفتی فابل

گونیای ۲۰ سانت جفتی فابل

۴۳,۲۶۰ تومان
گونیای 32 سانت 30 درجه فابل

گونیای ۳۲ سانت ۳۰ درجه فابل

۵۰,۴۷۰ تومان
شابلون برق الکترونیک فابل

شابلون برق الکترونیک فابل

۵۵,۰۰۰ تومان
شابلون اشکال هندسی فابل

شابلون اشکال هندسی فابل

۳۶,۰۵۰ تومان
شابلون مستطیل فابل

شابلون مستطیل فابل

۴۵,۳۲۰ تومان
شابلون مربع فابل

شابلون مربع فابل

۳۶,۷۵۰ تومان
شابلون مثلث فابل

شابلون مثلث فابل

۳۶,۰۵۰ تومان
پیستوله سه عددی فابل

پیستوله سه عددی فابل

۵۶,۶۵۰ تومان
نقاله گرادیان و درجه فابل

نقاله گرادیان و درجه فابل

۳۷,۰۸۰ تومان
شابلون مبلمان 1100 فابل

شابلون مبلمان ۱/۱۰۰ فابل

۴۸,۳۰۰ تومان
گونیای 32 سانت 45 درجه فابل

گونیای ۳۲ سانت ۴۵ درجه فابل

۵۱,۴۵۰ تومان
مقایسه